Εισαγωγή στο Εργαστήριο Δοκιμών Χημείας BTF

Χημεία

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Δοκιμών Χημείας BTF

Σύντομη περιγραφή:

Το BTF Testing Chemical Laboratory ειδικεύεται σε τεχνικές υπηρεσίες όπως δοκιμές επικίνδυνων ουσιών προϊόντων, δοκιμές εξαρτημάτων, ανάλυση άγνωστων ουσιών, δοκιμές φυσικής και χημικής απόδοσης και διάγνωση βιομηχανικών προβλημάτων!Ο υπεύθυνος του κέντρου και το κύριο προσωπικό Έρευνας και Ανάπτυξης τηρούν την έννοια της «δικαιοσύνης και δικαιοσύνης, αυστηροί και ακριβείς, επιστημονικοί και αποτελεσματικοί» και εξυπηρετούν τους εταιρικούς πελάτες με αυστηρή και ρεαλιστική στάση εργασίας.

Εισαγωγή χημικού εξοπλισμού

Αναλυτής φθορισμού ακτίνων Χ με διασπορά ενέργειας (XRF)

Φασματομετρία μάζας με αέρια χρωματογραφία (GC-MS)

Χρωματογράφος ιόντων (IC)

Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (AAS)

Αναλυτής υπέρυθρου άνθρακα και θείου υψηλής συχνότητας

Υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης (HPLC)

Επαγωγικά συζευγμένο φασματόμετρο οπτικής εκπομπής πλάσματος (ICP-OES)

Φασματοφωτόμετρο UV-Vis (UV-Vis)


Λεπτομέρεια προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

Περιορισμός χρήσης δέκα επικίνδυνων ουσιών

όνομα ουσίας Οριο Μέθοδοι δοκιμής όργανο δοκιμής

Μόλυβδος (Pb)

1000 ppm

IEC 62321

ICP-OES

Υδράργυρος (Hg)

1000 ppm

IEC 62321

ICP-OES

Κάδμιο (Cd)

100 ppm

IEC 62321

ICP-OES

Εξασθενές χρώμιο (Cr(VI))

1000 ppm

IEC 62321

UV-VIS

Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB)

1000 ppm IEC 62321 GC-MS

(PBDE) Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)

1000 ppm IEC 62321 GC-MS
Δι(2-αιθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας (DEHP) 1000 ppm IEC 62321&EN 14372 GC-MS
Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) 1000 ppm IEC 62321&EN 14372 GC-MS
Φθαλικός βενζυλεστέρας βουτυλεστέρας (BBP) 1000 ppm IEC 62321&EN 14372 GC-MS
Φθαλικός διισοβουτυλεστέρας (DIBP) 1000 ppm IEC 62321&EN 14372 GC-MS

Δοκιμή φθαλικών ενώσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Οδηγία 2005/84/ΕΚ στις 14 Δεκεμβρίου 2005, η οποία είναι η 22η τροποποίηση της 76/769/EEC, σκοπός της οποίας είναι ο περιορισμός της χρήσης φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια και παιδικά προϊόντα.Η χρήση αυτής της οδηγίας τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιανουαρίου 2007 και καταργήθηκε στις 31 Μαΐου 2009. Οι αντίστοιχες απαιτήσεις ελέγχου περιλαμβάνονται στους περιορισμούς των κανονισμών REACH (Παράρτημα XVII).Λόγω της ευρείας χρήσης των φθαλικών ενώσεων, πολλές γνωστές εταιρείες ηλεκτρονικών έχουν αρχίσει να ελέγχουν τις φθαλικές ενώσεις σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Απαιτήσεις (πρώην 2005/84/ΕΚ) Όριο

όνομα ουσίας Οριο Μέθοδοι δοκιμής Όργανο δοκιμής
Δι(2-αιθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας (DEHP) Σε πλαστικά υλικά σε παιχνίδια και παιδικά προϊόντα, η περιεκτικότητα αυτών των τριών φθαλικών ενώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 ppm

EN 14372:2004

GC-MS
Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
Φθαλικός βενζυλεστέρας βουτυλεστέρας (BBP)
Φθαλικό διισοεννεάνο (DINP) Αυτές οι τρεις φθαλικές ενώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1000 ppm σε πλαστικά υλικά που μπορούν να τοποθετηθούν στο στόμα σε παιχνίδια και παιδικά προϊόντα
Διισοδεκυλοφθαλικός εστέρας (DIDP)
Φθαλικός δι-n-οκτυλεστέρας (DNOP)

Δοκιμή αλογόνου

Με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής προστασίας, οι ενώσεις που περιέχουν αλογόνο όπως τα επιβραδυντικά φλόγας που περιέχουν αλογόνο, τα φυτοφάρμακα που περιέχουν αλογόνο και οι καταστροφείς της στιβάδας του όζοντος θα απαγορευθούν σταδιακά, διαμορφώνοντας μια παγκόσμια τάση χωρίς αλογόνο.Το πρότυπο πλακέτας κυκλώματος χωρίς αλογόνο IEC61249-2-21:2003 που εκδόθηκε από τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) το 2003 αναβάθμισε ακόμη και το πρότυπο χωρίς αλογόνο από "χωρίς ορισμένες ενώσεις αλογόνου" σε "χωρίς αλογόνο".Στη συνέχεια, μεγάλες διεθνείς γνωστές εταιρείες πληροφορικής (όπως η Apple, η DELL, η HP κ.λπ.) συνέχισαν γρήγορα να διαμορφώσουν τα δικά τους πρότυπα χωρίς αλογόνο και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.Προς το παρόν, τα "ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα χωρίς αλογόνο" έχουν σχηματίσει ευρεία συναίνεση και έχουν γίνει η γενική τάση, αλλά καμία χώρα δεν έχει εκδώσει κανονισμούς χωρίς αλογόνο και τα πρότυπα χωρίς αλογόνο μπορούν να εφαρμοστούν σύμφωνα με το IEC61249-2-21 ή τις απαιτήσεις των αντίστοιχων πελατών τους.

★ IEC61249-2-21: 2003 Πρότυπο για πλακέτες κυκλωμάτων χωρίς αλογόνο

Cl≤900ppm, Br≤900ppm, Cl+Br≤1500ppm

Πρότυπο για πλακέτα κυκλώματος χωρίς αλογόνο IEC61249-2-21: 2003

Cl≤900ppm, Br≤900ppm, Cl+Br≤1500ppm

★ Υλικά υψηλού κινδύνου με αλογόνο (χρήση αλογόνου):

Εφαρμογή αλογόνου:

Πλαστικό, επιβραδυντικά φλόγας, φυτοφάρμακα, ψυκτικό μέσο, ​​καθαρό αντιδραστήριο, διαλύτης, χρωστική ουσία, ροή κολοφωνίου, ηλεκτρονικό εξάρτημα κ.λπ.

★ Μέθοδος δοκιμής αλογόνου:

EN14582/IEC61189-2 Προεπεξεργασία: EN14582/IEC61189-2

Όργανο δοκιμής: IC (Ion Chromatography)

Δοκιμή οργανοκασσιτερικών ενώσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την 89/677/EEC στις 12 Ιουλίου 1989, η οποία είναι η 8η τροποποίηση της 76/769/EEC, και η οδηγία ορίζει ότι δεν μπορεί να πωληθεί στην αγορά ως βιοκτόνο σε ελεύθερα διασταυρούμενες αντιρρυπαντικές επικαλύψεις και συστατικά της σύνθεσής του.Στις 28 Μαΐου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το ψήφισμα 2009/425/ΕΚ, περιορίζοντας περαιτέρω τη χρήση οργανοκασσιτερικών ενώσεων.Από την 1η Ιουνίου 2009, οι απαιτήσεις περιορισμού των οργανοκασσιτερικών ενώσεων έχουν συμπεριληφθεί στον έλεγχο των κανονισμών REACH.

Ο περιορισμός προσέγγισης χρηστών (πρωτότυπο 2009/425/EC) είναι οι εξής

ουσία χρόνος Απαιτώ περιορισμένη χρήση

Τρι-υποκατεστημένες οργανοκασσιτερικές ενώσεις όπως TBT, TPT

Από 1 Ιουλίου 2010

Τρι-υποκατεστημένες οργανοκασσιτερικές ενώσεις με περιεκτικότητα σε κασσίτερο άνω του 0,1% δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα

Αντικείμενα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

Ένωση διβουτυλκασσιτέρου DBT

Από 1 Ιανουαρίου 2012

Οι ενώσεις διβουτυλοκασσιτέρου με περιεκτικότητα σε κασσίτερο που υπερβαίνει το 0,1% δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα ή μείγματα

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε είδη και μείγματα, οι μεμονωμένες εφαρμογές παρατείνονται έως την 1η Ιανουαρίου 2015

DOTΔιοκτυλοκασσιτερική ένωση DOT

Από 1 Ιανουαρίου 2012

Ενώσεις διοκτυλοκασσιτέρου με περιεκτικότητα σε κασσίτερο άνω του 0,1% δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ορισμένα είδη

Είδη που καλύπτονται: υφάσματα, γάντια, προϊόντα παιδικής φροντίδας, πάνες κ.λπ.

Έλεγχος PAH

Τον Μάιο του 2019, η Γερμανική Επιτροπή Ασφάλειας Προϊόντων (Der Ausschuss für Produktsicherheit, AfPS) κυκλοφόρησε ένα νέο πρότυπο για τη δοκιμή και την αξιολόγηση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) στην πιστοποίηση GS: AfPs GS 2019:01 PAK (το παλιό πρότυπο είναι: AfPS ΓΣ 2014: 01 ΠΑΚ).Το νέο πρότυπο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2020 και το παλιό πρότυπο θα καταστεί άκυρο ταυτόχρονα.

Απαιτήσεις PAH για πιστοποίηση σήμανσης GS (mg/kg)

έργο

ένας τύπος

Τάξη II

τρεις κατηγορίες

Αντικείμενα που μπορούν να μπουν στο στόμα ή υλικά που έρχονται σε επαφή με το δέρμα για παιδιά κάτω των 3 ετών

Αντικείμενα που δεν ρυθμίζονται σε μια τάξη και αντικείμενα που έρχονται σε συχνή επαφή με το δέρμα και ο χρόνος επαφής υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα (μακροχρόνια επαφή με το δέρμα)

Υλικά που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 και 2 και αναμένεται να έρθουν σε επαφή με το δέρμα για όχι περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα (βραχυχρόνια επαφή)

(NAP) Ναφθαλίνιο (NAP)

<1

< 2

< 10

(PHE)Φιλιππίνες (PHE)

Σύνολο <1

Σύνολο <10

Σύνολο <50

(ANT) Ανθρακηνός (ANT)
(FLT) Φθορανθένιο (FLT)
Πυρήνιο (PYR)
Βενζο(α)ανθρακένιο (BaA)

<0,2

<0,5

<1

Que (CHR)

<0,2

<0,5

<1

Βενζο(β)φθορανθένιο (BbF)

<0,2

<0,5

<1

Βενζο(κ)φθορανθένιο (BkF)

<0,2

<0,5

<1

Βενζο(α)πυρένιο (BaP)

<0,2

<0,5

<1

Indeno(1,2,3-cd)πυρένιο (IPY)

<0,2

<0,5

<1

Διβενζο(α,η)ανθρακένιο (DBA)

<0,2

<0,5

<1

Βενζο(g,h,i)Περυλένιο (BPE)

<0,2

<0,5

<1

Βενζο[j]φθορανθένιο

<0,2

<0,5

<1

Βενζο[ε]πυρένιο

<0,2

<0,5

<1

Σύνολο PAH

<1

< 10

< 50

Εξουσιοδότηση και Περιορισμός Χημικών Προϊόντων REACH

Το REACH είναι η συντομογραφία του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ της ΕΕ (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμός Χημικών Προϊόντων).Η κινεζική ονομασία είναι "Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμός Χημικών Προϊόντων", η οποία κυκλοφόρησε επίσημα την 1η Ιουνίου 2007. ισχύει.

Ουσίες πολύ υψηλής ανησυχίας SVHC:

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.Είναι ένας γενικός όρος για μια μεγάλη κατηγορία επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.Το SVHC περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες όπως καρκινογόνες, τερατογόνες, αναπαραγωγική τοξικότητα και βιοσυσσώρευση.

Περιορισμός

Το άρθρο 67 παράγραφος 1 του REACH απαιτεί ότι οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVII του REACH (από μόνες τους, σε μείγματα ή σε αντικείμενα) δεν πρέπει να παρασκευάζονται, να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται εκτός εάν τηρούνται περιορισμένοι όροι.

Απαιτήσεις περιορισμού

Την 1η Ιουνίου 2009, ο κατάλογος περιορισμών REACH (Παράρτημα XVII) τέθηκε σε ισχύ, αντικαθιστώντας την 76/769/EEC και τις πολλαπλές τροποποιήσεις του.Μέχρι στιγμής, ο περιορισμένος κατάλογος REACH περιλαμβάνει 64 είδη που συνολικού αριθμούν περισσότερες από 1.000 ουσίες.

Το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε διαδοχικά τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 326/2015, (ΕΕ) αριθ. 628/2015 και (ΕΕ) αριθ. Κατάλογος περιορισμών) αναθεωρήθηκε για να επικαιροποιηθούν οι μέθοδοι ανίχνευσης PAH, οι περιορισμοί στον μόλυβδο και οι ενώσεις του και οι οριακές απαιτήσεις για το βενζόλιο στο φυσικό αέριο.

Το Παράρτημα XVII απαριθμεί τις προϋποθέσεις για περιορισμένη χρήση και την περιορισμένη περιεκτικότητα για διάφορες απαγορευμένες ουσίες.

Βασικά σημεία λειτουργίας

Κατανοήστε με ακρίβεια τις απαγορευμένες περιοχές και τις συνθήκες για διάφορες ουσίες.

Εξετάστε τα εξαρτήματα που σχετίζονται στενά με τη βιομηχανία και τα προϊόντα σας από την τεράστια λίστα των απαγορευμένων ουσιών.

Με βάση την πλούσια επαγγελματική εμπειρία, ελέγξτε τις περιοχές υψηλού κινδύνου που ενδέχεται να περιέχουν περιορισμένες ουσίες.

Η έρευνα περιορισμένων πληροφοριών ουσίας στην αλυσίδα εφοδιασμού απαιτεί αποτελεσματικά εργαλεία παράδοσης για τη διασφάλιση ακριβών πληροφοριών και εξοικονόμηση κόστους.

Άλλα αντικείμενα δοκιμής

όνομα ουσίας Κατευθυντήρια γραμμή Υλικό σε κίνδυνο όργανο δοκιμής
Τετραβρωμοβισφαινόλη Α EPA3540C

Πλακέτα PCB, πλαστικό, πλακέτα ABS, καουτσούκ, ρητίνη, ύφασμα, ίνες και χαρτί κ.λπ.

GC-MS

PVC

JY/T001-1996

Διάφορα φύλλα PVC και πολυμερή υλικά

FT-IR

αμίαντο

JY/T001-1996

Οικοδομικά υλικά και υλικά πλήρωσης χρωμάτων, θερμομονωτικά υλικά πλήρωσης, συρματομόνωση, πληρωτικά φίλτρων, πυρίμαχα ρούχα, γάντια αμιάντου κ.λπ.

FT-IR

άνθρακας

ASTM E 1019

όλα τα υλικά

Αναλυτής άνθρακα και θείου

θείο

στάχτη

όλα τα υλικά

Αναλυτής άνθρακα και θείου

Αζωενώσεις

EN14362-2 & LMBG B 82.02-4

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πλαστικά, μελάνια, χρώματα, επιστρώσεις, μελάνια, βερνίκια, κόλλες κ.λπ.

GC-MS/HPLC

ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις

Μέθοδος θερμικής ανάλυσης

όλα τα υλικά

Headspace-GC-MS

φώσφορος

EPA3052

όλα τα υλικά

ICP-AES ή UV-Vis

Νονυλοφαινόλη

EPA3540C

μη μεταλλικό υλικό

GC-MS

χλωριωμένη παραφίνη μικρής αλυσίδας

EPA3540C

Γυαλί, υλικά καλωδίων, πλαστικοί πλαστικοποιητές, λιπαντικά έλαια, πρόσθετα βαφής, βιομηχανικά επιβραδυντικά φλόγας, αντιπηκτικά κ.λπ.

GC-MS

ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος

Συλλογή Tedlar

Ψυκτικό, θερμομονωτικό υλικό κ.λπ.

Headspace-GC-MS

Πενταχλωροφαινόλη

DIN53313

Ξύλο, Δέρμα, Κλωστοϋφαντουργία, Βυρισμένο δέρμα, Χαρτί κ.λπ.

GC-ECD

φορμαλδευγή

ISO17375/ISO14181-1&2/EN120GB/T 18580

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ρητίνες, ίνες, χρωστικές, βαφές, προϊόντα ξύλου, προϊόντα χαρτιού κ.λπ.

UV-VIS

Πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια

EPA3540C

Σύρμα, ξύλο, λάδι μηχανής, ηλεκτρολυτικές ενώσεις φινιρίσματος, κατασκευή πυκνωτών, λάδι δοκιμής, πρώτες ύλες για προϊόντα βαφής κ.λπ.

GC-MS

Πολυχλωριωμένα τριφαινύλια

EPA3540C

Ως ψυκτικό σε μετασχηματιστές και ως μονωτικό λάδι σε πυκνωτές κ.λπ.

GC-MS, GC-ECD

PCB

EPA3540C

Ως ψυκτικό σε μετασχηματιστές και ως μονωτικό λάδι σε πυκνωτές κ.λπ.

GC-MS, GC-ECD

Οργανοκασσιτερικές ενώσεις

ISO 17353

Αντιρρυπαντικό κύτους πλοίων, αποσμητικό υφασμάτων, αντιμικροβιακό φινίρισμα, συντηρητικό προϊόντων ξύλου, πολυμερές υλικό, όπως ενδιάμεσο συνθετικό σταθεροποιητή PVC κ.λπ.

GC-MS

Άλλα ιχνοστοιχεία

Εσωτερική μέθοδος & Η.Π.Α

όλα τα υλικά

ICP, AAS, UV-VIS

Πληροφορίες για περιορισμό επικίνδυνων ουσιών

Σχετικοί νόμοι και κανονισμοί Έλεγχος επικίνδυνων ουσιών
Οδηγία συσκευασίας 94/62/ΕΚ & 2004/12/ΕΚ Μόλυβδος Pb + Κάδμιο Cd + Υδράργυρος Hg + Εξασθενές Χρώμιο <100 ppm
Οδηγία συσκευασίας των ΗΠΑ - TPCH Μόλυβδος Pb + Κάδμιο Cd + Υδράργυρος Hg + Εξασθενές Χρώμιο <100 ppm Φθαλικές ενώσεις <100 ppm

Απαγορεύεται το PFAS (δεν πρέπει να ανιχνεύεται)

Οδηγία μπαταριών 91/157/EEC & 98/101/EEC & 2006/66/EC Υδράργυρος Hg <5 ppm Κάδμιο Cd <20 ppm Μόλυβδος Pb <40 ppm
Οδηγία για το κάδμιο REACH Παράρτημα XVII Κάδμιο Cd<100 ppm
Οδηγία 2000/53/EEC για τα σκραπ οχήματα Κάδμιο Cd<100ppm Μόλυβδος Pb <1000ppmΥδράργυρος Hg<1000ppm Εξασθενές χρώμιο Cr6+<1000ppm
Οδηγία φθαλικών ενώσεων REACH Παράρτημα XVII DEHP+DBP+BBP+DIBP ≤0,1wt%;DINP+DIDP+DNOP≤0,1wt%
Οδηγία PAH REACH Παράρτημα XVII Λάδι ελαστικών και πλήρωσης BaP < 1 mg/kg ( BaP, BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA, DBAhA ) συνολική περιεκτικότητα < 10 mg/kg άμεση και μακροχρόνια ή βραχυπρόθεσμη επαναλαμβανόμενη επαφή με ανθρώπινο δέρμα ή πλαστικά Ή οποιοσδήποτε PAH <1mg/kg για ελαστικά μέρη, τυχόν PAH <0,5mg/kg για παιχνίδια
Οδηγία νικελίου REACH Παράρτημα XVII Αποδέσμευση νικελίου <0,5 μg/cm/εβδομάδα
Ολλανδικό διάταγμα για το κάδμιο Κάδμιο σε χρωστικές και σταθεροποιητές βαφής < 100 ppm, κάδμιο σε γύψο < 2 ppm, κάδμιο στην ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση απαγορεύεται και κάδμιο σε φωτογραφικά αρνητικά και λαμπτήρες φθορισμού απαγορεύεται
Οδηγία Azo Dyestuffs REACH Παράρτημα XVII < 30 ppm για 22 καρκινογόνες αζωχρωστικές
REACH Παράρτημα XVII Περιορίζει το κάδμιο, τον υδράργυρο, το αρσενικό, το νικέλιο, την πενταχλωροφαινόλη, τα πολυχλωριωμένα τριφαινύλια, τον αμίαντο και πολλές άλλες ουσίες
Καλιφόρνια Bill 65 Μόλυβδος <300 ppm (για συρμάτινα προϊόντα που συνδέονται σε γενικές ηλεκτρονικές συσκευές
Καλιφόρνια RoHS Κάδμιο Cd<100ppm Μόλυβδος Pb<1000ppmΥδράργυρος Hg<1000ppm Εξασθενές χρώμιο Cr6+<1000ppm
Κώδικας ομοσπονδιακών κανονισμών 16CFR1303 Περιορισμοί σε βαφές που περιέχουν μόλυβδο και βιομηχανικά προϊόντα Μόλυβδος Pb<90 ppm
JIS C 0950 Σύστημα επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα στην Ιαπωνία Περιορισμένη χρήση έξι επικίνδυνων ουσιών

  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς