Η ΕΕ θα ενισχύσει το όριο του HBCDD

Νέα

Η ΕΕ θα ενισχύσει το όριο του HBCDD

Στις 21 Μαρτίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο προσχέδιο τηςPOPΚανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 για το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD), ο οποίος αποφάσισε να ενισχύσει το όριο ακούσιων ιχνωδών ρύπων (UTC) του HBCDD από 100 mg/kg σε 75 mg/kg.Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη εφημερίδα της ΕΕ να εκδώσει μια αναθεωρημένη νομική ρύθμιση για την ενημέρωση του ορίου της ουσίας.
Η σύγκριση μεταξύ του προτεινόμενου ενημερωμένου περιεχομένου και των τρεχουσών κανονιστικών απαιτήσεων είναι η εξής:

Το BTF Testing Lab είναι εξοπλισμένο με επαγγελματικές και πλήρεις εγκαταστάσεις δοκιμών, μια έμπειρη ομάδα ειδικών δοκιμών και πιστοποίησης και την ικανότητα επίλυσης διαφόρων πολύπλοκων προβλημάτων δοκιμών και πιστοποίησης.Τηρούμε τις κατευθυντήριες αρχές της «δικαιότητας, αμεροληψίας, ακρίβειας και αυστηρότητας» και ακολουθούμε αυστηρά τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης ISO/IEC 17025 για επιστημονική διαχείριση.Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Κανονισμός POPs

URL:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13216-Persistent-organic-pollutants-POPs-hexabromocyclododecane-_en


Ώρα δημοσίευσης: Μαρ-28-2024